Súťaž Leopoldov

Portál verejných architektonických súťaží mesta Leopoldov.

Stránka www.sutazleopoldov bude od roku 2021 zrušená. Informácie od jednotlivých súťažiach boli presunuté na stránku www.2021.sk.

SÚŤAŽ: REKONŠTRUKCIA KINA NA KULTÚRNE CENTRUM

SÚŤAŽ: NOVÝ PARK

SÚŤAŽ: MESTSKÝ ÚRAD